8. Buď vůle tvá

26. K čemu Bůh sesílá utrpení?
Bůh sesílá utrpení, aby hříšné potrestal a napravil, dobré pak zdokonalil a v nebi více oblažil.
27. Proč se máme odevzdat do vůle Boží?
Máme se odevzdat do vůle Boží, protože Bůh při všem zamýšlí jen naše dobro.Cesta utrpení vede k spáse.   —   Sám Bůh ti praví:  „Což se může zapomenout matka nad svým dítětem? A byť ona se zapomněla, já nezapomenu nad tebou.“ (Iz 49, 14)

Je moudré mít vždy velkou důvěru v Boži prozřetelnost a je nerozumné a hříšné promlouvat proti Božímu řízeni. I tehdy tě Bůh miluje, když na tebe dopustí utrpení, nemoc, bolest. On tomu rozumí lépe, než ty, a ví, proč tomu nezabránil. Když v něho opravdu věříš, doufáš a jej miluješ, všechno ti nakonec obrátí k dobrému. Ve chvílích bolu řekni odevzdaně s trpělivým Jobem: „Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, jak se Pánu Bohu líbilo, tak se stalo, budiž jméno jeho pochváleno . . . Když jsme přijímali dobré věci z ruky Boží, proč bychom nepřijímali i zlé?“ — Co sešle Bůh, nes tiše, rád, a ptej se, co chce od tebe. Bůh nemíní tě sužovat, on křížem vodí do nebe.