4. Jaký je Bůh

11. Co znamená: Bůh je věčný?

Bůh je věčný, znamená: Bůh vždy byl, je a bude.

12. Co znamená: Bůh je všudypřítomný?

Bůh je všudypřítomný, znamená: Bůh je všude.

13. Co znamená: Bůh je vševědoucí?

Bůh je vševědoucí, znamená: Bůh ví všechno, co bylo, co je a co bude, zná i naše nejtajnější myšlenky.

14. Co znamená: Bůh je všemohoucí?
Bůh je všemohoucí, znamená: Bůh může všechno, co chce.

Bůh je věčný. — Představ si malého ptáčka, který by měl být tak dlouho živ, až by odnesl ve svém zobáčku po drobném zrníčku všechny pahorky a hory do moře. Jak dlouho by to trvalo? Věčně? Nikoliv. Trvalo by to velmi, velmi dlouho, ale přece byl by s tím jednou hotov. Bůh je však mnohem déle. Vždy byl, je a bude. Bůh je věčný. My jsme zde vždy nebyli. Jednou jsme začali být, a proto ani nedovedeme pochopit, jak je to dlouho, co trvá věčně. Jak veliký jsi věčný Bože!

Bůh je všudypřítomný. — Bůh je ve všem, všechno je v Bohu, a přesto Bůh je větší než všechno! „Kam mohu zajít před tvým duchem, nebo kam utéci před tvou tváří?“ (Žalm 138, 7). Poněvadž Bůh je všude, je také v tobě, a právě v tobě je ti nejblíže. Proto když se chceš k němu modlit, nemusíš ho daleko hledat. Bůh „není daleko od každého z nás. Neboť v něm žijeme a dýcháme i trváme“ (Sk. ap. 17, 27—28). Nikde nejsi zcela sám, nikde nejsi opuštěn. I kdyby tě všichni lidé opustili, Bůh tě neopustí nikdy. On je s tebou všude. „I když mi projít jest údolím smrti, nebojím se zlého, neboť ty se mnou jsi. . .“ (Žalm 22, 4).

Zvláštním způsobem je Bůh přítomen v duši, která je v milosti posvěcující. V nejsvětější svátosti oltářní je přítomen Syn Boží i se svým oslaveným lidským tělem. V nebi je přítomen Bůh tak, že svatí patříce na něho, jsou nevýslovně šťastni.

Bůh je vševědoucí. — Kdyby ti někdy napadlo, že jsi sám, a proto můžeš dělat co chceš, vzpomeň si: „Nejsem sám, Bůh je zde a vidí všechno! Jak bych mohl hřešit před Bohem, který všechno vidí?“ Bůh ví dopodrobna všechno, co se děje na světě. Ví, co si myslíme, čeho si přejeme, čeho potřebujeme, co je pro nás nejlepší. Ví, co bude a předpověděl mnoho skrze proroky. Nikdy se v ničem nemýlí a nic nezapomíná.

Bůh je všemohoucí. — Bůh ukazuje svou všemohoucnost zvláště tím, že všechno stvořil, udržuje, řídí a také tím, že činí zázraky. „U Boha není nic nemožného“ (Luk 1,37). Proto se také říká: „Lékař léčí, ale Bůh uzdravuje.“

Vzpomínej často, jak mocný a velký je Bůh a jak ty jsi nepatrný. Pokorně se před ním skloň a modli se: „Já jsem ubožák a chuďas, Bože, na pomoc mi přispěj.“ (Žalm 69, 6.)